Kategori: Vandrer mod Lyset!

Den lange Vandring

Et episk digt af Michael Agerskov. Udgivet i 2011. Pris: 200 kr. I denne poetiske gendigtning af den første del af den skabelses- og udviklingsberetning som gives i værket Vandrer mod Lyset!, giver Michael Agerskov i versform sin egen personlige og stemningsfulde skildring af begivenhederne frem til tidspunktet for Jesus’ fødsel. Digtsamlingen berører bl.a. Guds…
Læs mere


17. januar 2022 0

Johanne Agerskovs Kopibøger

De fire kopibøger indeholder forskellige mediumistiske stykker, avisartikler og mere end 140 brevbesvarelser fra perioden 1915-34. Pris: 250 kr. Eksempelvis findes gengivet en inkarnationsberetning fra oldtidsriget Assyrien, Kristi indledningsord til lignelsen om “Vejene” samt en velsignelse fra ham. De forskellige brevbesvarelser er stilet til bl.a. Pastor Wemmelund, Pastor T. Kierkegaard, Domprovst Martensen-Larsen, realskolelærer Christian Jørgensen,…
Læs mere


17. januar 2022 0

Vandrer mod Lyset!

I 1908 blev et jordisk medium kontaktet af intelligenser fra den åndelige verden. Årsagen var, at man fra oversanselig side ønskede at gøre os mennesker bekendte med en række forhold vedrørende vor oprindelse, Guds forhold til os samt kampen mellem Lyset og Mørket – det gode og det onde. Man ønskede også at meddele Kristi…
Læs mere


24. december 2017 2

Tanker over Vandrer mod Lyset!

Pris: 50 kr


4. december 2017 0