Bestil på 25 47 40 77 eller forlag@vml.nu

HVEM UDGIVER VÆRKET? En international fond blev stiftet i 1969. Dens hovedformål er at støtte udbredelsen af og øge kendskabet til hovedværket “Vandrer mod Lyset!“. Som et led i opfyldelsen af sin målsætning stiftede fonden i 1974 eget forlag. Dette forlag har den dag i dag rettighederne til at oversætte og udgive de nævnte bøger, som oprindelig blev udgivet af mediets mand, forfatter og lektor Michael Agerskov. Fonden er ledet af en bestyrelse og udgør hverken en religiøs sekt eller et trossamfund.

E-bøgerne kan hentes gratis via Apple Books og de fysiske bøger kan købes via forlaget.

Vandrer mod Lyset!

Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige verden.

Hovedværket fremkom på grundlag af en lang række spørgsmål stillede af en kreds af psykiske forskere ved flere seancer i perioden 1911-1918. Mediet virkede kun som et intuitivt-inspiratorisk redskab for de manifesterende intelligenser, uden selv hverken at slette eller lægge noget til de givne meddelelser.

Bogpris: 180 kr

Apple Books: 0 kr

Referat  Oplæsning

Hilsen til Danmark

15 digte fremkommet i tidsrummet 1911-1913. De udgør autentiske beviser for, at personligheden overlever den legemlige død. Samlingen udkom i 1915 og indeholder digte af blandt andre H.C. Andersen og Grundtvig.

Bogpris: 75 kr

Apple Books: 0 kr

Oplæsning af forordet

Spørgsmål og Svar

Supplementerne gengiver besvarelser af talrige spørgsmål, forskellige danskere stillede i perioden mellem 1920 og 1930 efter at have læst hovedværket. En guldgrube af viden om alt fra religionshistorie og okkulte fænomener til astronomi og den åndelige verdens opbygning.

Bogpris: 125 kr

Apple Books: 0 kr

Forsoningslæren og Genvejen

Tre afhandlinger fra den oversanselige verden til alle, ”der bærer kristennavnet”, som undertitlen lyder. Dette skrift har til formål at frembringe den endelige reformation af kirken. En reformation, der skal føre kristendommen tilbage til Jesu enkle kærlighedslære. Skriftet udkom få måneder efter hovedværket i 1920.

Bogpris: 75 kr

Apple Books: 0 kr