Bestil på 25 47 40 77 eller forlag@vml.nu

Hovedværket Vandrer mod Lyset! er et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden. En beretning om menneskets skabelse, om reinkarnationens nødvendighed for vores åndelige udvikling og om kampen mellem det gode og det onde – Lyset og Mørket.

E-bøgerne kan hentes gratis. Bøgerne kan købes via forlaget.

Vandrer mod Lyset!

Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige verden.

Hovedværket fremkom på grundlag af en lang række spørgsmål stillede af en kreds af psykiske forskere ved flere seancer i perioden 1911-1918. Mediet virkede kun som et intuitivt-inspiratorisk redskab for de manifesterende intelligenser, uden selv hverken at slette eller lægge noget til de givne meddelelser.

Bogpris: 180 kr

Hent gratis e-bog

Referat  Oplæsning

Forsoningslæren og Genvejen

Tre afhandlinger fra den oversanselige verden til alle, ”der bærer kristennavnet”, som undertitlen lyder. Dette skrift har til formål at frembringe den endelige reformation af kirken. En reformation, der skal føre kristendommen tilbage til Jesu enkle kærlighedslære. Skriftet udkom få måneder efter hovedværket i 1920.

Bogpris: 75 kr

Hent gratis e-bog

Hilsen til Danmark

15 digte fremkommet i tidsrummet 1911-1913. De udgør autentiske beviser for, at personligheden overlever den legemlige død. Samlingen udkom i 1915 og indeholder digte af blandt andre H.C. Andersen og Grundtvig.

Bogpris: 75 kr

Hent gratis e-bog

Oplæsning af forordet

Spørgsmål og Svar

Supplementerne gengiver besvarelser af talrige spørgsmål, forskellige danskere stillede i perioden mellem 1920 og 1930 efter at have læst hovedværket. En guldgrube af viden om alt fra religionshistorie og okkulte fænomener til astronomi og den åndelige verdens opbygning.

Bogpris: 125 kr

Hent gratis e-bog