Udgivelser

Johanne Agerskovs Kopibøger

Pris: 250 kr.


4. december 2017 0

Sandheden om Døden

Pris: 45 kr.


4. december 2017 0

Tanker over Vandrer mod Lyset!

Pris: 50 kr


4. december 2017 0

Forsoningslæren og Genvejen

Tre afhandlinger fra den oversanselige verden til alle, ”der bærer kristennavnet”, som undertitlen lyder. Dette skrift har til formål at frembringe den endelige reformation af kirken. En reformation, der skal føre kristendommen tilbage til Jesu enkle kærlighedslære. Skriftet udkom få måneder efter hovedværket i 1920. Bogen koster 75 kr.


4. december 2017 0

Den lange Vandring

Et episk digt af Michael Agerskov, 2011. Pris: 200 kr


15. juni 2011 0

På forklarelsens Bjerg

En digtkreds af Michael Agerskov, 1975. Pris: 45 kr


15. juni 1975 0

Spørgsmål og Svar I-II

Supplementerne gengiver besvarelser af talrige spørgsmål, forskellige danskere stillede i perioden mellem 1920 og 1930 efter at have læst hovedværket. En guldgrube af viden om alt fra religionshistorie og okkulte fænomener til astronomi og den åndelige verdens opbygning. Bogen koster 125 kr.


4. december 1930 0

Vejen, Sandheden og Livet

Åndelige sange inspireret af hovedværket, ved Michael Agerskov, 1928. Pris: 50 kr


15. juni 1928 0

Kirken og Kristendommen

Et opgør med kirken i dens traditionelle form, af Michael Agerskov, 1923. Pris: 36 kr


15. juni 1923 0

Nogle psykiske oplevelser

Beretningen om “Vandrer mod Lyset!”s tilblivelse fortalt af Michael Agerskov, 1922. Pris: 60 kr


15. juni 1922 0