Forfatter: Admin

Sandheden om Døden

Pris: 45 kr.


17. januar 2022 0

Hilsen til Danmark

15 digte fremkommet i tidsrummet 1911-1913. De udgør autentiske beviser for, at personligheden overlever den legemlige død. Samlingen udkom i 1915 og indeholder digte af blandt andre H.C. Andersen og Grundtvig. Bogen koster 75 kr. Digtsamlingen er indtalt på CD og kan købes for 100 kr. Den fås også som gratis ebog hos Apple Books.


17. januar 2022 0

Forsoningslæren og Genvejen

Tre afhandlinger fra den oversanselige verden til alle, ”der bærer kristennavnet”, som undertitlen lyder. Dette skrift har til formål at frembringe den endelige reformation af kirken. En reformation, der skal føre kristendommen tilbage til Jesu enkle kærlighedslære. Skriftet udkom få måneder efter hovedværket i 1920. Bogen koster 75 kr. Sonede Kristus virkelig menneskenes synder ved…
Læs mere


17. januar 2022 0

Den lange Vandring

Et episk digt af Michael Agerskov. Udgivet i 2011. Pris: 200 kr. I denne poetiske gendigtning af den første del af den skabelses- og udviklingsberetning som gives i værket Vandrer mod Lyset!, giver Michael Agerskov i versform sin egen personlige og stemningsfulde skildring af begivenhederne frem til tidspunktet for Jesus’ fødsel. Digtsamlingen berører bl.a. Guds…
Læs mere


17. januar 2022 0

Johanne Agerskovs Kopibøger

De fire kopibøger indeholder forskellige mediumistiske stykker, avisartikler og mere end 140 brevbesvarelser fra perioden 1915-34. Pris: 250 kr. Eksempelvis findes gengivet en inkarnationsberetning fra oldtidsriget Assyrien, Kristi indledningsord til lignelsen om “Vejene” samt en velsignelse fra ham. De forskellige brevbesvarelser er stilet til bl.a. Pastor Wemmelund, Pastor T. Kierkegaard, Domprovst Martensen-Larsen, realskolelærer Christian Jørgensen,…
Læs mere


17. januar 2022 0

Nogle psykiske oplevelser

Beretningen om “Vandrer mod Lyset!”s tilblivelse fortalt af mediet Johanne Agerskovs mand, Michael Agerskov. Udgivet i 1922. Pris: 60 kr. På en klar og fængslende måde redegøres der for det intense arbejde, Agerskovs udførte som midlere mellem den synlige og den usynlige verden. Skriftet beskriver bl.a. kontakten med spiritismens forkæmpere og opfordringen om at intelligenser…
Læs mere


17. januar 2022 0

Kirken og Kristendommen

Et opgør med kirken i dens traditionelle form. Skrevet af Michael Agerskov. Udgivet i 1923. Pris: 36 kr. Michaels Agerskovs bog ’Kirken og Kristendommen’ er skrevet ud fra ønsket om at bringe Kristi egen lære frem, fri for al mytologi, en ren og ophøjet kærlighedslære. Michael Agerskov anfører bl.a.: ’Jesus fandt sin hovedopgave i at belære…
Læs mere


17. januar 2022 0

Vandrer mod Lyset!

I 1908 blev et jordisk medium kontaktet af intelligenser fra den åndelige verden. Årsagen var, at man fra oversanselig side ønskede at gøre os mennesker bekendte med en række forhold vedrørende vor oprindelse, Guds forhold til os samt kampen mellem Lyset og Mørket – det gode og det onde. Man ønskede også at meddele Kristi…
Læs mere


24. december 2017 2

Spørgsmål og Svar I-II

Supplementerne gengiver besvarelser af talrige spørgsmål, forskellige danskere stillede i perioden mellem 1920 og 1930 efter at have læst hovedværket. En guldgrube af viden om alt fra religionshistorie og okkulte fænomener til astronomi og den åndelige verdens opbygning. Bogen koster 125 kr. Den fås dog også som gratis ebog her:.


20. december 2017 3

Tanker over Vandrer mod Lyset!

Pris: 50 kr


4. december 2017 0